Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 06833 興科蓉醫藥 0.375 +0.115 +44.231% 4.606 萬 12.400 萬
2 01822 弘達金融控股 0.038 +0.009 +31.034% 1.267 百萬 3.876 千萬
3 01452 迪諾斯環保 0.620 +0.135 +27.835% 2.048 百萬 3.240 百萬
4 01068 雨潤食品 1.050 +0.220 +26.506% 5.338 千萬 5.316 千萬
5 01986 彩客化學 1.950 +0.370 +23.418% 7.341 千萬 4.174 千萬
6 00471 中播控股 0.099 +0.015 +17.857% 5.989 百萬 6.132 千萬
7 03963 融眾金融 0.510 +0.060 +13.333% 520 1,000
8 01121 寶峰時尚 0.600 +0.070 +13.208% 9.108 萬 15.200 萬
9 00736 中國置業投資 0.026 +0.003 +13.043% 14.650 萬 5.904 百萬
10 01159 星光文化 1.800 +0.200 +12.500% 7.037 萬 4.050 萬
11 02885 彼岸控股 0.840 +0.090 +12.000% 8.544 百萬 1.051 千萬
12 00751 創維數碼 2.390 +0.240 +11.163% 1.073 億 4.715 千萬
13 00632 東方明珠石油 0.095 +0.009 +10.465% 2.160 萬 22.500 萬
14 06866 佐力小貸 0.370 +0.035 +10.448% 30.208 萬 87.400 萬
15 00310 嘉進投資國際 0.032 +0.003 +10.345% 9,510 31.500 萬
16 01243 宏安地產 1.080 +0.100 +10.204% 5.274 百萬 5.400 百萬
17 01581 進昇集團控股 0.325 +0.030 +10.169% 58.702 萬 1.895 百萬
18 02326 新源萬恆控股 0.033 +0.003 +10.000% 29.602 萬 9.370 百萬
19 00250 中國數碼信息 0.056 +0.005 +9.804% 2.115 萬 40.000 萬
20 00090 琥珀能源 0.680 +0.060 +9.677% 2.720 萬 4.200 萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 23691 中聯瑞通九二購A(@EC) 0.145 +0.112 +339.394% 10.995 萬 1.056 百萬
2 15127 中聯高盛九二購B(@EC) 0.102 +0.078 +325.000% 89.473 萬 1.481 千萬
3 24022 國信法興九一購A(@EC) 0.285 +0.207 +265.385% 11.098 萬 49.400 萬
4 24196 國信海通九一購A(@EC) 0.245 +0.156 +175.281% 17.993 萬 85.200 萬
5 27769 長汽法巴九二購A(@EC) 0.136 +0.079 +138.596% 16.350 萬 1.132 百萬
6 26517 中聯麥銀九三購A(@EC) 0.044 +0.024 +120.000% 2.716 萬 74.800 萬
7 28220 中聯摩通九三購A(@EC) 0.052 +0.028 +116.667% 2.470 萬 50.000 萬
8 27624 長汽高盛九二購A(@EC) 0.136 +0.073 +115.873% 25.009 萬 2.308 百萬
9 27001 長汽海通九二購A(@EC) 0.141 +0.075 +113.636%
10 24675 領展法巴九三購A(@EC) 0.063 +0.031 +96.875% 29.332 萬 5.125 百萬
11 27321 長汽摩通九二購A(@EC) 0.177 +0.087 +96.667% 2.405 萬 15.000 萬
12 26151 中壽匯豐九二購A(@EC) 0.023 +0.011 +91.667% 1.250 萬 70.000 萬
13 14089 國信麥銀九四購A(@EC) 0.131 +0.059 +81.944% 1.009 百萬 8.008 百萬
14 29464 中聯中銀九三購A(@EC) 0.041 +0.018 +78.261%
15 15710 國信瑞信九三購A(@EC) 0.131 +0.057 +77.027% 6.707 萬 53.400 萬
16 24041 領展法興九一購A(@EC) 0.285 +0.123 +75.926% 31.118 萬 1.145 百萬
17 18860 領展麥銀九三購A(@EC) 0.038 +0.016 +72.727% 78.384 萬 1.682 千萬
18 26538 長汽瑞銀九二購A(@EC) 0.245 +0.098 +66.667% 4.602 萬 17.700 萬
19 16884 國信高盛九四購A(@EC) 0.290 +0.112 +62.921% 70.492 萬 2.690 百萬
20 25421 國信瑞信九一購A(@EC) 0.490 +0.185 +60.656%
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 67488 中移匯豐九九牛A(RC) 0.047 +0.011 +30.556% 50.470 萬 1.070 千萬
2 61027 中移法興九六牛A(RC) 0.052 +0.012 +30.000% 3.217 萬 65.000 萬
3 64925 中移摩通九六牛A(RC) 0.052 +0.011 +26.829% 3.458 萬 67.000 萬
4 59255 平安瑞信九乙熊A(RP) 0.045 +0.009 +25.000% 23.176 萬 5.805 百萬
5 60774 恆指瑞信九十牛A(RC) 0.030 +0.006 +25.000% 98.579 萬 3.027 千萬
6 60951 中移瑞信九乙牛B(RC) 0.067 +0.013 +24.074% 22.456 萬 3.430 百萬
7 59312 海油法興九四熊G(RP) 0.078 +0.015 +23.810% 5,520 7.000 萬
8 61161 恆指高盛零九牛Q(RC) 0.027 +0.005 +22.727% 1.056 千萬 3.559 億
9 60541 恆指法巴零十牛I(RC) 0.033 +0.006 +22.222% 5.888 百萬 1.810 億
10 69283 騰訊高盛九三熊R(RP) 0.162 +0.028 +20.896% 1.357 百萬 8.830 百萬
11 60530 恆指瑞銀一一牛T(RC) 0.029 +0.005 +20.833% 6.345 百萬 1.884 億
12 61129 中移瑞通九八牛E(RC) 0.061 +0.010 +19.608% 43.567 萬 7.670 百萬
13 61166 恆指高盛零九牛R(RC) 0.037 +0.006 +19.355% 5.419 百萬 1.359 億
14 60240 騰訊東亞九四熊A(RP) 0.310 +0.050 +19.231% 4.240 萬 14.000 萬
15 62842 中移匯豐九六牛B(RC) 0.063 +0.010 +18.868% 2.108 百萬 3.390 千萬
16 59576 平安東亞九八熊E(RP) 0.038 +0.006 +18.750% 2.980 百萬 9.175 千萬
17 67238 恆指高盛零九牛L(RC) 0.040 +0.006 +17.647% 1.078 千萬 2.485 億
18 61007 恆指法興一二牛D(RC) 0.027 +0.004 +17.391% 2.449 千萬 8.220 億
19 67513 恆指瑞銀一一牛Q(RC) 0.051 +0.007 +15.909% 6.008 百萬 1.186 億
20 60380 恆指法巴零十牛H(RC) 0.044 +0.006 +15.789% 1.054 百萬 2.016 千萬
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08073 興業新材料 0.470 +0.090 +23.684% 1.189 百萬 2.572 百萬
2 08510 TOPSTANDARDCORP 0.166 +0.026 +18.571% 7.956 萬 48.000 萬
3 08301 明華科技 0.370 +0.055 +17.460% 2.680 萬 7.200 萬
4 08086 新維國際控股 0.120 +0.016 +15.385% 1.152 萬 9.600 萬
5 08025 亞洲資產 0.162 +0.021 +14.894% 586 4,000
6 08009 華夏能源控股 1.030 +0.130 +14.444% 7.953 萬 8.005 萬
7 08146 怡園酒業 0.295 +0.035 +13.462% 1.826 百萬 6.440 百萬
8 08410 安領國際 0.600 +0.070 +13.208% 4.626 百萬 7.820 百萬
9 08237 華星控股 0.126 +0.013 +11.504% 51.195 萬 4.038 百萬
10 08088 匯友生命科學 0.124 +0.011 +9.735% 992 8,000
11 08163 萬德金融 0.039 +0.003 +8.333% 2.183 萬 62.200 萬
12 08535 熒德控股 0.132 +0.010 +8.197% 4.876 萬 38.000 萬
13 08018 匯財金融投資 0.053 +0.004 +8.163% 37.608 萬 7.669 百萬
14 08260 銀合控股 0.465 +0.035 +8.140% 9,150 2.000 萬
15 08368 中國創意控股 0.128 +0.009 +7.563% 414 3,000
16 08429 冰雪集團 0.720 +0.050 +7.463% 75.265 萬 1.110 百萬
17 08195 L&A INTL HOLD 0.058 +0.004 +7.407% 1.144 百萬 2.008 千萬
18 08513 迎宏控股 0.300 +0.020 +7.143% 2,240 8,000
19 08168 寶積資本 0.080 +0.005 +6.667% 4,150 5.000 萬
20 08239 首都金融控股 0.049 +0.003 +6.522%

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)