Top20Movers
二十大活躍股

股票

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 01647 SHIS LTD 2.210 +0.430 +24.157% 2.707 千萬 1.293 千萬
2 01751 成安控股 0.620 +0.090 +16.981% 3.363 百萬 5.990 百萬
3 00745 中國國家文化產業 0.022 +0.003 +15.789% 2.383 百萬 1.156 億
4 03395 PERSTA 1.700 +0.220 +14.865% 1.060 百萬 64.500 萬
5 00171 銀建國際 1.760 +0.210 +13.548% 4.698 千萬 2.891 千萬
6 00204 中國投資開發 0.027 +0.003 +12.500% 4.959 百萬 1.883 億
7 00646 中國環保科技 0.108 +0.012 +12.500% 5.777 萬 53.600 萬
8 02133 中國多金屬 0.100 +0.011 +12.360% 40.174 萬 4.022 百萬
9 00736 中國置業投資 0.038 +0.004 +11.765% 68.066 萬 1.899 千萬
10 01469 結好金融 1.150 +0.110 +10.577% 1.676 百萬 1.553 百萬
11 01679 瑞斯康集團 2.220 +0.210 +10.448% 5.943 百萬 2.682 百萬
12 06878 鼎豐集團控股 0.650 +0.060 +10.169% 3.339 億 6.271 億
13 06098 碧桂園服務 11.440 +1.020 +9.789% 14.070 億 1.283 億
14 00815 中國白銀集團 1.460 +0.130 +9.774% 5.786 百萬 4.124 百萬
15 00988 絲路物流控股 0.122 +0.010 +8.929% 4.513 萬 39.903 萬
16 03330 靈寶黃金 1.990 +0.160 +8.743% 6.930 百萬 3.502 百萬
17 00310 嘉進投資國際 0.075 +0.006 +8.696% 6,750 9.000 萬
18 00888 貝森金融 1.390 +0.110 +8.594% 3.514 百萬 2.594 百萬
19 00158 萬邦投資 220.000 +17.000 +8.374% 11.000 萬 500
20 01617 南方通信 4.870 +0.370 +8.222% 6.366 百萬 1.356 百萬
窩輪

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 23811 新保摩通八九購A(@EC) 0.028 +0.014 +100.000%
2 23722 港鐵瑞銀八八購A(@EC) 0.070 +0.032 +84.211% 2.504 萬 41.000 萬
3 13936 港鐵瑞通八乙購A(@EC) 0.113 +0.050 +79.365% 14.513 萬 1.420 百萬
4 16989 友邦法巴八七購A(@EC) 0.145 +0.061 +72.619% 1.070 百萬 8.874 百萬
5 23709 友邦瑞通八六購B(@EC) 0.138 +0.057 +70.370%
6 20477 港鐵法興八九購A(@EC) 0.030 +0.012 +66.667% 300 1.000 萬
7 22463 恆安高盛八七購A(@EC) 0.168 +0.066 +64.706% 60.367 萬 4.910 百萬
8 24369 港鐵瑞通八九購B(@EC) 0.176 +0.065 +58.559% 5,280 3.000 萬
9 25331 友邦瑞信八六購D(@EC) 0.141 +0.052 +58.427% 46.390 萬 3.400 百萬
10 24957 金軟法巴八七購A(@EC) 0.112 +0.041 +57.746%
11 24791 恆指海通八六沽D(@EP) 0.080 +0.029 +56.863% 8,000 10.000 萬
12 20974 港交瑞信八六沽C(@EP) 0.038 +0.013 +52.000% 1.070 萬 26.000 萬
13 25735 中興中銀八九購A(@EC) 0.063 +0.021 +50.000% 1.436 萬 22.000 萬
14 25250 友邦摩通八七購B(@EC) 0.156 +0.052 +50.000%
15 22557 恆安瑞信八七購A(@EC) 0.193 +0.063 +48.462%
16 21118 兗煤麥銀八八購A(@EC) 0.155 +0.050 +47.619%
17 22380 兗煤法興八七購A(@EC) 0.072 +0.023 +46.939%
18 25610 鞍鋼海通八七購B(@EC) 0.094 +0.030 +46.875% 4.299 萬 53.600 萬
19 13671 太保瑞信八九購A(@EC) 0.057 +0.018 +46.154% 7.907 萬 1.456 百萬
20 24001 港鐵法興八九購B(@EC) 0.189 +0.057 +43.182% 1.752 百萬 9.940 百萬
牛熊證

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 69542 友邦東亞九一牛A(RC) 0.031 +0.011 +55.000% 9.942 萬 3.720 百萬
2 59542 友邦瑞信八甲牛A(RC) 0.041 +0.012 +41.379% 5.602 萬 2.240 百萬
3 59985 恆指瑞銀九甲牛R(RC) 0.038 +0.011 +40.741% 68.685 萬 2.301 千萬
4 61470 恆指匯豐八七牛K(RC) 0.023 +0.006 +35.294% 3.218 百萬 2.186 億
5 59726 友邦法興八乙牛I(RC) 0.046 +0.012 +35.294% 1.195 百萬 3.141 千萬
6 68209 比迪瑞銀八乙牛C(RC) 0.050 +0.013 +35.135% 17.161 萬 3.265 百萬
7 63164 友邦摩通八九牛A(RC) 0.033 +0.008 +32.000% 17.130 萬 5.884 百萬
8 59448 友邦匯豐八十牛M(RC) 0.046 +0.011 +31.429% 74.648 萬 1.750 千萬
9 69832 恆指瑞銀九八牛N(RC) 0.043 +0.010 +30.303% 3.374 千萬 11.810 億
10 68831 恆指高盛九十牛I(RC) 0.039 +0.009 +30.000% 1.690 千萬 5.652 億
11 60169 騰訊高盛八乙牛B(RC) 0.139 +0.032 +29.907% 5.837 百萬 5.591 千萬
12 67538 友邦瑞銀八十牛A(RC) 0.058 +0.013 +28.889% 12.551 萬 2.550 百萬
13 63082 舜光匯豐八甲牛B(RC) 0.125 +0.028 +28.866% 2.214 百萬 1.786 千萬
14 63511 恆指摩通九十牛C(RC) 0.036 +0.008 +28.571% 3.340 千萬 11.550 億
15 63391 舜光瑞信九一牛A(RC) 0.124 +0.027 +27.835% 71.129 萬 5.744 百萬
16 66243 銀河匯豐八十牛D(RC) 0.037 +0.008 +27.586% 4.330 萬 1.400 百萬
17 60403 騰訊瑞銀八九牛L(RC) 0.183 +0.039 +27.083% 8.955 百萬 6.322 千萬
18 59430 友邦高盛八乙牛G(RC) 0.039 +0.008 +25.806% 2.465 萬 84.600 萬
19 59080 新保匯豐八十牛D(RC) 0.030 +0.006 +25.000% 1.574 百萬 5.325 千萬
20 68917 恆指法興九甲牛D(RC) 0.020 +0.004 +25.000% 5.672 百萬 3.664 億
創業板

排序 代號 名稱 價格 升跌 升跌% 成交額 成交量
1 08245 安悅國際控股 0.056 +0.014 +33.333% 3.270 百萬 6.919 千萬
2 08218 毅高國際控股 0.158 +0.028 +21.538% 2.895 萬 19.600 萬
3 08272 華人飲食集團 0.018 +0.003 +20.000% 1.828 百萬 1.005 億
4 08510 TOPSTANDARDCORP 0.245 +0.036 +17.225% 11.418 萬 52.800 萬
5 08479 金泰豐國際控股 0.890 +0.120 +15.584% 7.952 百萬 9.224 百萬
6 08345 火岩控股 3.900 +0.440 +12.717% 49.422 萬 12.800 萬
7 08136 英馬斯集團 0.475 +0.050 +11.765% 1.251 百萬 2.730 百萬
8 08392 舍圖控股 1.460 +0.150 +11.450% 2.027 千萬 1.413 千萬
9 08271 環球數碼創意 0.250 +0.025 +11.111% 7,550 3.000 萬
10 08197 北斗嘉藥業 0.300 +0.030 +11.111% 3.000 萬 10.000 萬
11 08203 凱順能源 0.405 +0.040 +10.959% 10.048 萬 26.600 萬
12 08527 聚利寶控股 3.510 +0.340 +10.726% 1.723 千萬 5.164 百萬
13 08190 康佰控股 0.075 +0.007 +10.294% 9,750 13.000 萬
14 08535 熒德控股 0.144 +0.013 +9.924% 1.235 百萬 8.900 百萬
15 08357 REPUBLIC HC 0.700 +0.060 +9.375% 1.057 千萬 1.545 千萬
16 08169 環康集團 0.168 +0.013 +8.387% 3.380 萬 20.000 萬
17 08128 中國地能 0.133 +0.010 +8.130% 4.027 萬 29.600 萬
18 08186 同仁資源 0.083 +0.006 +7.792% 9.739 萬 1.303 百萬
19 08109 麒麟集團控股 0.014 +0.001 +7.692% 16.644 萬 1.278 千萬
20 08296 中國生命集團 0.242 +0.017 +7.556% 27.938 萬 1.160 百萬

實時數據源自AASTOCKS,最後更新:


免責聲明:AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)